skip to Main Content
+4672 185 05 75 emelie@ksim.se

Emelie är en mycket skicklig presentatör, hon har en gedigen erfarenhet inom området. Fakta som hon presenterar är tätt sammankopplad till personliga erfarenheter vilket jag tycker är mycket värdefullt.

Emelie delar med sig av många nycklar/verktyg som hjälpt mig i mitt dagliga arbete och jag har blivit mer motiverad till att ringa kalla samtal.

Jag kan varmt rekommendera Emelies presentationer för alla som vill bli bättre på att ringa kalla samtal!

Back To Top